Χρονικών ασθένειες αρθρώσεων σιαγόνων

Έβγαλε τα αρθρώματα στα χέρια του  • Αρθροπάθεια πεταλοειδούς
    Αδυναμία υπνηλία με αυχενική οστεοχονδρόζη